System DECO – epoksydowa kompozycja do prac dekoracyjnych

Zastosowania:

 • odlewanie transparentnych przedmiotów,
 • zalewanie przedmiotów w transparentnej żywicy,
 • wykonywanie dekoracyjnych przedmiotów na bazie drewna i transparentnych lub kolorowych kompozycji żywicznych,
 • zalewanie „kanionów” w blatach dekoracyjnych,
 • wylewanie powierzchni blatów drewnianych,

Właściwości:

 • Transparentność
 • Możliwość uzyskania gładkich dekoracyjnych powierzchni
 • Wysoka estetyka powierzchni
 • Możliwość barwienia
 • Odporność mechaniczna
 • Odporność chemiczna
 • Wodoszczelność
 • Łatwość w utrzymaniu czystości
 • Nie zawiera nonylofenolu

Składniki kompozyji DECO:

 Żywica Epidian DECO

UTWARDZACZ  DECO

utwardzacz do zalewania powierzchni płaskich
o grubości max 0,5 cm.

LUB

UTWARDZACZ DECO-K

utwardzacz do zalewania kanionów

Warunki utwardzania:

Temperatura i wilgotność powietrza w czasie przygotowywania, nakładania i utwardzania kompozycji epoksydowych mają duży wpływ na jakość i właściwości wykonanej powłoki. Optymalne warunki pracy to temperatura 20°C (nie niższa niż 18°C) i wilgotność względna powietrza max. 60%. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kraterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża/powierzchni podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy. Tworzące się w tych warunkach krople kondensatu na powierzchni zdecydowanie obniżają walory dekoracyjne powłoki.

Mieszanie:

Równie istotnym i decydującym o efekcie końcowym jest proces przygotowywania kompozycji żywicznej – odważanie i mieszanie składników. Ważnym jest, aby przestrzegać podanych proporcji wagowych poszczególnych składników.
Proces mieszania prowadzić dwuetapowo, tj: po dodaniu składnika B do składnika A mieszać mieszadłem wolnoobrotowym (max 400 obr/min.) przez około 3 minuty. Następnie przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie mieszać ok. 3 minuty. Tak przygotowaną kompozycję można aplikować.

Aplikacja żywicy epoksydowej Epidian DECO:

Kaniony:

Powierzchnie płaskie:

 1. Do wykonywania tak zwanych kanionów należy przygotować kompozycję w następujących proporcjach:
  -EPIDIAN®DECO -100 cz. wag.
  -UTWARDZACZ DECO-K -30 cz. wag.
 2. Zużycie żywicy EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO-K przy jednokrotnym nałożeniu wynosi ok. 1,0-1,1 kg/m2/1mm. Zaleca się wykonywać jednorazowo kaniony o maksymalnych wymiarach 9 cm x 4cm x 100cm (szerokość-wysokość- długość).
 3. PAMIĘTAJ!!! W celu zminimalizowania wydostawania się powietrza z drzewa (gazowania) drewno wcześniej należy zagruntować. Do gruntowania stosować EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO.
 4. Przed wypełnieniem przestrzeni kanionu należy upewnić się czy grunt się utwardził (nie lepi się), całość wypoziomować i uszczelnić na łączeniach.
 5. Po zalaniu kanionu odpowietrzyć masę stosując strumień gorącego powietrza z opalarki elektrycznej. Odpowietrzanie przeprowadzić tuż po zalaniu kanionu i powtórzyć po około 10 minutach.
 6. Proces utwardzania trwa 48 godzin w temp. 20°C.
  W trakcie utwardzania zalanej powierzchni unikać zapylenia, przeciągów, zawilgocenia, wietrzenia – czynniki te mają znaczący wpływ na efekt końcowy.
 1. Przygotować kompozycję w następujących proporcjach:
  -EPIDIAN®DECO -100 cz. wag.
  -UTWARDZACZ DECO -40 cz. wag.
 2. Jednorazowo należy przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 1 kg. Czas przydatności do użycia – 10 minut.
  Zużycie żywicy EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO przy jednokrotnym nałożeniu wynosi ok. 1,0-1,1 kg/m2/1mm. (jednorazowo nie przekraczać grubości warstwy 0,5cm).
 3. PAMIĘTAJ!!! W celu uniknięcia wnikania żywicy w materiał oraz niekontrolowanego wydostawania się pęcherzy powietrza z drewna, materiał należy wcześniej zagruntować. Do gruntowania stosować EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO.
 4. Powierzchnię zalewać po utwardzeniu gruntu. Wylaną powłokę pozostawić na 16-24 godzin w temperaturze 20°C. W przypadku, gdy odstęp wykonywania kolejnych warstw będzie większy niż 48 godzin -koniecznie jest zmatowienie, odpylenie i odtłuszczenie warstwy, na którą będzie nakładana kolejna powłoka.
 5. W  trakcie utwardzania zalanej powierzchni unikać zapylenia, przeciągów, zawilgocenia, wietrzenia  – czynniki te mają znaczący wpływ na efekt końcowy.

Epidian DECO + Utwardzacz DECO

Utwardzacz DECO-K do kupienia w naszym sklepie farbyjachtowe.pl

już wkrótce!