Roku bez trosk i zmartwień,
życia w miłości, przyjaźni i szczęściu.
Niech najskrytsze marzenia znajdą urzeczywistnienie,
a każdy nowy dzień 2017 roku przynosił tylko radość i uśmiech

życzy
załoga farbyjachtowe.pl